13 nov 2015 09:29

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van october 2015

In de loop van de maand oktober 2015 verminderde de schuld van de federale Staat met 848,8 miljoen euro, tot 392,185 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 1,915 miljard euro, en evolueerde zo tot 382,320 miljard euro per eind oktober 2015.
Het netto financieringsoverschot van de maand oktober 2015 bedroeg 1,975 miljard euro.
De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 286,029 miljoen euro per eind oktober.
De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.695.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,067 miljard euro.


Eind oktober 2015 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,5 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,5% op het einde van oktober 2014. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, net zoals eind oktober vorig jaar.