11 mrt 2016 13:00

Toestemming van een stichting voor de belastingvrijstelling van prijzen toegekend aan geleerden of kunstenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.

Het ontwerp beoogt de lijst van de reeds erkende instellingen aan te vullen met de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds voor wat de Martin Nijhoff Vertaalprijs betreft over de prijzen en subsidies betaald of toegekend vanaf 1 januari 2012.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB '92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars