01 jul 2022 17:05

Toetreding Finland en Zweden tot de NAVO

De ministerraad keurt op voorstel van de eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Alexander De Croo en minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed over de toetreding van Finland en Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Finland en Zweden zijn partnerlanden van de NAVO sinds 1994. Vanaf 2014 werd de samenwerking verder opgedreven via het Partnership Interoperability Initiative, dat voorziet in een grotere betrokkenheid van beide landen bij oefeningen, opleidingen en operaties. Als partners waren Finland en Zweden sindsdien ook aanwezig op de meeste high-level meetings van de NAVO.

Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne wensten Finland en Zweden een nog nauwere samenwerking aan te gaan.

Op 16 en 17 mei 2022, maakten de Finse en Zweedse regeringen hun intentie om tot de NAVO toe te treden publiek. Omdat Zweden en Finland democratische rechtsstaten zijn met transparante civiel-militaire relaties en waarvan de strijdkrachten reeds een zeer hoog niveau van interoperabiliteit bereikt hebben, werd voorzien in een directe overgang tot politiek-militaire toetredingsgesprekken. Op de NAVO-top van 29 en 30 juni 2022 in Madrid, besloten de bondgenoten om de toetredingsprotocollen te ondertekenen. 

Via dit voorontwerp van wet stemt België, als oprichtend lid en gastland van zowel de Europese Unie als de NAVO, in met de volgende internationale akten:

  • protocol voor de toetreding van de Republiek Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
  • protocol voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.