14 sep 2018 15:57

Toetreding tot het NAVO-programma 'Evolved Seasparrow Missile Block 2'

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de toetreding van België tot het internationaal programma 'Evolved Seasparrow Missile Block 2' met als doel dit luchtverdedigingssysteem te gebruiken op de toekomstige fregatten.

België treedt toe als 'contributing participant' aan het NAVO-programma. Om als volwaardig lid te kunnen toetreden tot het programma en te kunnen gebruik maken van de Europese test- en onderhoudsfaciliteit, zal België toetreden tot vier Memorandi of Understanding (MoU’s) over de ontwikkeling, de productie, het onderhoud en de ondersteuning en het gebruik van Europese test- en onderhoudsfaciliteiten.