15 jun 2012 18:30

Toewijzing van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen aan de Nationale Kas voor Rampenschade

De ministerraad stemt in het met het ontwerp van amendement van minister van Financiën Steven Vanackere dat voor 2012 de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen aan de Nationale Kas voor Rampenschade toekent. 

Het gaat om de jaarlijkse toekenning van een deel van de opbrengst van de belasting op de verzekeringscontracten. Voor 2012 bedraagt ze 11,86 miljoen euro.