26 apr 2024 17:37

Toewijzing van een bedrag uit de interdepartementale provisie “Oekraïne” aan BIO NV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO NV).

Op 15 december 2023 besliste de ministerraad 10 miljoen euro van het “Fonds Oekraïne” toe te kennen aan BIO NV voor de opzet van projecten ter ondersteuning van de weerbaarheid van de Oekraïense economie.

Om deze beslissing ten uitvoer te leggen wordt de ministerraad gevraagd zijn goedkeuring te verlenen voor:

  • de toewijzing van 10 miljoen euro uit de interdepartementale provisie “Oekraïne” aan BIO NV voor een bedrag 9 miljoen euro aan kapitaalsubsidies en voor een bedrag van 1 miljoen euro aan management fees ter ondersteuning van de weerbaarheid van de lokale economie in Oekraïne
  • de wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische staat en BIO NV via een koninklijk besluit

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.