21 feb 2003 16:00

Toewijzing van niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.

Het eerste ontwerp stelt het bedrag van de toewijzing vast die Belgacom voor 2002 aan de Staat verschuldigd is. Dit bedrag wordt vastgesteld op 237.252.326 euro. Het tweede ontwerp stelt het bedrag vast van de opbrengsten ten gevolge van de niet-inwisseling van bankbiljetten in Belgische frank, na de overgang naar de euro. Dit bedrag, dat door de Nationale Bank van België werd gestort, werd vastgesteld op 213.965.560 euro. Ter herinnering: het Zilverfonds is een fonds dat moet toelaten de pensioenen tussen 2010 en 2030 uit te betalen. De oprichting van dit bijzondere fonds was nodig om het hoofd te kunnen bieden aan het aantal gepensioneerden, dat de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. (*) - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2002 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds; - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2003 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.