15 jul 2022 19:09

Toewijzing van vastleggings- en vereffeningskredieten voor twee verkiezingsprojecten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de toewijzing van vastleggings- en vereffeningskredieten voor de ontwikkeling van een systeem van digitale ondersteuning bij de telling van de papieren stembiljetten, alsook voor een studie over de toekomst van het elektronisch stemsysteem in België.

Het eerste dossier gaat over een overheidsopdracht betreffende de ontwikkeling van een informaticatoepassing voor de digitale ondersteuning bij de telling van de papieren stembiljetten, genaamd PATSY (“PAper ballot Totalization SYstem”, systeem voor het totaliseren van papieren stembiljetten).

Het tweede dossier betreft een studie over de toekomst van het elektronisch stemsysteem in België, zodat de opties voor de toekomst van het elektronisch stemmen in België zo snel mogelijk kunnen worden in kaart gebracht.