28 feb 2014 12:38

Toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van amendement goed dat het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) toekent.

Het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector
voorzag in de eventuele overdracht van het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) van de FSMA naar de Nationale Bank van België (NBB). Aangezien het toezicht op de IBP's en het sociale toezicht op de
aanvullende pensioenen nauw verbonden zijn, wordt gekozen om beide toezichtsdomeinen aan dezelfde toezichthouder toe te vertrouwen. Hiermee komt de ministerraad tegemoet aan de bezorgdheid die de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI) meermaals heeft geuit.

wetsontwerp houdende invoeging van een Boek VII. 'Betalings- en kredietdiensten in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan Boek VII en van de straffen voor de inbreuken op Boek VII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, en houdende diverse andere bepalingen