03 jul 2015 15:24

Toezicht op het verkeersveiligheidsbeleid van politiediensten voor 2015

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat 248.000 euro aan de FOD Mobiliteit en Vervoer toekent voor het toezicht op het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor 2015. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit Jacqueline Galant stelden het ontwerp voor.

Dankzij de financiering kan de FOD Mobiliteit en Vervoer de Europese richtlijn ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersgerelateerde verkeersovertredingen omzetten. Ze is ook onmisbaar voor de verbeteringsprojecten op het vlak van het vervolgingsbeleid zoals de doorgedreven bestrijding van recidive.

Het ontwerp bestendigt ook de investering in personeel bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, aangezien drie aangeworven medewerkers van niveau A in dienst kunnen blijven en een bijkomende medewerker van niveau B kan worden aangeworven zoals gepland in het personeelsplan.