23 jun 2006 17:00

Tolheffing voor wegverkeer

Omzetting in Belgisch recht van Richtlijn over tolheffing voor wegverkeer

Omzetting in Belgisch recht van Richtlijn over tolheffing voor wegverkeer

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de Richtlijn (*) over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in Belgisch recht omzet. Het voorontwerp is een initiatief van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. De Richtlijn wil garanderen dat de elektronische tolheffingssystemen die in de verschillende lidstaten worden geïnstalleerd verenigbare technologieën gebruiken. Die technologieën zijn de microgolven, de plaatsbepaling per satelliet en de mobiele communicaties op basis van de GSM/GPRS-norm. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) 2004/52/CE van het Europees Parlement en van de raad van 29 april 2004.