09 jul 2004 17:00

TOW missile

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de toetreding van België tot het Weapon System Program (WSP) en met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbeperkte duur met het NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) voor de logistieke ondersteuning van de missile TOW (*) van de helikopter A-109BA van de Landcomponent.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de toetreding van België tot het Weapon System Program (WSP) en met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbeperkte duur met het NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) voor de logistieke ondersteuning van de missile TOW (*) van de helikopter A-109BA van de Landcomponent.

Het WSP TOW NAMSA werd in 1975 door de NAVO-partners opgericht, onder andere voor het onderhoud van de missile TOW. Door de toetreding tot de WSP NAMSA kan men gebruik maken van de performantiestudies en de daaropvolgende recertificering van de bestaande missiles, door het uitvoeren van testen op loten. (*) TOW = Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided missile.