20 jul 2017 19:15

Transfer van kredieten naar het budget van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een transfer van kredieten naar het budget van het ministerie van Defensie. 

Bij de opmaak van de algemene uitgavenbegroting 2017 werd het krediet om de uitgaven van de operaties van Defensie en de daarmee samenhangende internationale bijdragen te dekken, vastgelegd op basis van de planning van de operaties 2017, die op 2 december 2016 door de ministerraad werd goedgekeurd.

Op basis van geactualiseerde kostenramingen en de evolutie van de uitgaven met de beslissing om in 2017 de Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH te verlengen, zijn bijkomende middelen nodig voor de personeels- en werkingskredieten ingeschreven op het programma 16-50-5 “Inzet”. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt dan ook de transfer van uitgavenkredieten naar en binnen het programma goed te keuren.