16 mei 2014 12:30

Transgender personen en hun omgeving beter informeren op www.infotransgenre.be

Brussel, 16.05.2014 – Aan de vooravond van de internationale dag tegen homofobie en transfobie heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn financiële ondersteuning geboden aan Transgender Infopunt voor de vertaling naar het Frans van hun website en het lanceren van www.infotransgenre.be. De site is een informatieplatform en is in de eerste plaats bedoeld om transgender personen en hun omgeving en elke andere persoon of professional te helpen bij het vinden van praktische informatie.

Zit je met vragen over je genderidentiteit en genderexpressie? Wil je je naam veranderen maar weet je niet welke administratieve stappen je moet zetten? Word je gediscrimineerd op grond van je geslacht of je genderverandering of het wijzigen van je identiteitsdocumenten en weet je niet tot wie je te richten? Stelt je kind of je partner zich vragen rond zijn of haar gender en weet je niet hoe te reageren? Weet je niet hoe je als werkgever een transgender persoon moet integreren in je organisatie? Vraag je je af hoe je een transgender persoon moet aanspreken, volgens zijn of haar voorkomen of identiteitskaart? Heb je nooit het verschil begrepen tussen transgender, travestie, interseksueel, drag queen/king enz.?

Het taboe rond genderidentiteiten en genderexpressies maakt het moeilijk om antwoorden te vinden op de vragen waarmee transgender personen en hun omgeving geconfronteerd worden.

"Momenteel bieden slechts een paar verenigingen concrete hulp voor transgender personen, maar ze beschikken niet over de nodige middelen om hun zichtbaarheid en acties te versterken", verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. "Daarom wilde het Instituut dit initiatief ondersteunen en vraagt het de volgende regering om bijkomende financiële middelen om deze transgenderverenigingen structureel te kunnen subsidiëren."

Eén van deze verenigingen, Genres Pluriels, de enige die hulp verstrekt aan transgenders en interseksuelen in Brussel en Franstalig België, wijst op het enorme belang van hun eerstelijnswerk: "We sensibiliseren het grote publiek en de professionals die met een steeds groeiende vraag geconfronteerd worden, om deze groep een gepast onthaal en adequate informatie te kunnen bieden, met respect voor hun punt van persoonlijk comfort."

Een grote stap voorwaarts voor de rechten van transgender personen

In april van dit jaar gaf het Parlement zijn goedkeuring aan een  wetsontwerp van 24 maart 2014 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie.

Slechts 10% van de transgenders gaan over tot een genderverandering en enkel zij werden beoogd door de genderwet. Een grote groep van transgender personen, interseksuelen en andere gendervariante personen werd dus niet beschermd door de vroegere wetgeving.

"Deze wetswijziging betekent dus een enorme sprong voorwaarts voor de rechten van transgenders, die voortaan allemaal beschermd worden in geval van discriminatie op grond van het geslacht en de gendergelijkheid", stelt Michel Pasteel vast. "Nochtans vond deze vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in alle stilte plaats."

Op 13 mei publiceerde ILGA-Europe[1] zijn jaarlijks rapport over de stand van de mensenrechten van LGBT’s[2], dat een overzicht biedt van de politieke en sociale ontwikkelingen en de omgeving van de LGBTI’s in kaart brengt in alle Europese landen. De Rainbow Europe Map geeft een beeld van de wetgeving en van de beleidslijnen in 49 Europese landen die een rechtstreekse impact hebben op het laten gelden van de mensenrechten door LGBTI’s. Deze kaart schetst de situatie in elk land en geeft een globale score op een schaal van 0% tot 100%. België staat met een score van 78% op de tweede plaats wat betreft de bestrijding van discriminaties van LGBTI’s en wordt daarbij net voorafgegaan door het Verenigd Koninkrijk (82%).

"De twee interfederale actieplannen ter bestrijding van homofoob en transfoob geweld en homofobe en transfobe discriminatie gelanceerd in 2013, en gecoördineerd door het Instituut, helpen mede dit positieve resultaat te verklaren maar er is nog veel werk aan de winkel om de rechten van transgender personen, regelmatig slachtoffer van discriminatie en geweld, te verbeteren. Een groot aantal aanbevelingen van het Instituut hieromtrent vonden nog geen weerklank en zouden op de agenda moeten staan van de volgende regering", verklaart Michel Pasteel. "Zo heeft het Instituut bijvoorbeeld een voorstel tot wijziging van de "wet inzake transseksualiteit" uitgewerkt. En werkt, samen met alle stakeholders, om een lijst van knelpunten voor de toekomstige regering te ontwikkelen."

"Sinds de oprichting van onze vereniging in 2007, op basis van de principes van Jogjakarta, vragen we om de herziening van het huidig wettelijk kader, dat ingaat tegen de mensenrechten en de aanbevelingen van de hoogste internationale instanties, zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties", voegt Genres Pluriels toe.

Hoeveel transgender personen zijn er in België?

Van 1993 tot 30 juni 2013 registreerde het Rijksregister 676 “wijzigingen van geslacht”. In één derde van de gevallen betrof het een transitie van vrouw naar man, in twee derde van man naar vrouw. Het aantal transgenders wordt evenwel tot 100 à 150 keer hoger geschat. De strenge voorwaarden in de huidige wetgeving weerhouden veel transgenders ervan om hun genderidentiteit in overeenstemming te brengen met hun identiteitsdocumenten.

Meer info:

Aanbevelingen van het Instituut met het oog op het wegwerken van structurele discriminaties van transgender personen in België

Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld

Interfederaal actieplan tegen homofobe en transfobe discriminatie

[1]ILGA Europe is een internationale non-gouvernementele koepelorganisatie die opkomt voor de rechten van LGBTI's.

[2]Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.

Contact

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen:

Elodie Debrumetz (communicatieverantwoordelijke)
02/233 49 47
0497/23 67 67
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be

Transgender infopunt:

Joz Motmans (Coördinator)
0800 96 316
contact@transgenderinfo.be
www.transgenderinfo.be

Genres Pluriels:

0487/632343
contact@genrespluriels.be
www.genrespluriels.be