19 nov 2019 16:34

TRANSGENDER REMEMBRANCE DAY: VOOR HET EERST EVENVEEL TRANSMANNEN ALS TRANSVROUWEN

Brussel, 19 november 2019 –   Al 2.193 mensen lieten in België de officiële geslachtsvermelding in hun geboorteakte wijzigen. Jarenlang ging het om een stabiele verhouding van één derde transmannen en twee derde transvrouwen.  In 2019 is voor het eerst de genderverhouding gelijk: er zijn evenveel wijzigingen van M naar V als omgekeerd.  De kleine aardverschuiving in de cijfers met de inwerkingtreding van de nieuwe wet vorig jaar, zet zich voort:  de aanvragers zijn erg jong. Bijna de helft van de aanvragen gebeurt door personen jonger dan 25.

Sterke stijging aanvragen na wetswijziging
Sinds 1 januari 2018 is het niet langer nodig om medische ingrepen te ondergaan om de M of V in de geboorteakte te laten wijzigen. De impact van deze nieuwe wetgeving op het aantal wijzigingen in het Rijksregister is bijzonder groot.  In  2019 ligt het aantal wijzigingen meer dan 5 keer hoger dan in 2016, het jaar voordat de recente wetgeving werd aangenomen (2017) en van kracht werd (2018).

Een beslissing voor het leven
Opvallend is dat de aanvragers erg jong zijn. Eén derde van alle wijzigingen in België gebeurde door personen jonger dan 25. In 2019 geldt dat voor bijna de helft van de wijzigingen (47%). En dat terwijl de transgenderwet stelt dat er na de wijzing slechts één nieuwe wijziging toegelaten is, via een procedure bij de familierechtbank. Een wijziging in geslachtsvermelding was bedoeld als een beslissing voor het leven.  Op 19 juni 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat deze beperking van rechten ongrondwettelijk is. (arrest 99/2019)

Gendergelijkheid
Van januari tot september 2019 verzochten iets minder dan 400 mensen een wijziging in hun geslachtsvermelding registreren. Voor het eerst is de genderverhouding daarbij gelijk: er zijn evenveel wijzigingen van vrouw naar man, als omgekeerd. Vóór de recente wijziging in de wetgeving was die verhouding jarenlang erg stabiel en ging het om twee derde transvrouwen, personen die bij geboorte geregistreerd werden als man en verder door het leven willen als vrouw.

Transgender Remembrance Day
20 november is Transgender Remembrance Day, de internationale herdenkingsdag als eerbetoon aan transgender personen die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of –expressie. Hoewel de nieuwe wet een grote stap in de goede richting is en genderidentiteit en genderexpressie wettelijk beschermde discriminatiegronden zijn, blijven discriminatie en transfobie in het dagelijkse leven een trieste realiteit. Het Instituut biedt ondersteuning aan slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

De volledige cijferpublicatie kan u raadplegen via deze link:  https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/transgender_personen_in_belgi_gegevens_uit_het_rijksregister

Het onderzoeksrapport ‘Leven als transgender in België. Tien jaar later’  naar de ervaringen van transgender personen kan u downloaden via deze link: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/leven_als_transgender_persoon_in_belgie_tien_jaar_later

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werkt voor dit jaarlijks cijferoverzicht samen met het Rijksregister.
Perscontact
02 233 43 92
gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.