20 nov 2017 16:26

Transgenders worden nog steeds gediscrimineerd

Brussel, 20 november 2017 – Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’, een eerbetoon aan transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of -expressie, maakt het Instituut attent op de discriminaties die transgender personen nog steeds ondergaan. Het aantal meldingen van transgenders maakte in 2016 14% uit van het totaal aantal meldingen die het Instituut ontving.

Hoeveel transgender personen hebben in België een verandering van hun geslachtsregistratie verkregen?
In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2017 hebben er in België 992 personen hun officiële geslachtsvermelding laten aanpassen. In twee derde van de gevallen betrof het wijzigingen van man naar vrouw, in één derde van vrouw naar man.

Transgender personen die de overgang maken van vrouw naar man zijn doorgaans jonger; gemiddeld zijn ze 31 jaar op het moment dat de wijziging in hun geslachtsvermelding officieel geregistreerd wordt. Bij transgender personen die de overgang maken van man naar vrouw is de gemiddelde leeftijd 40 jaar.

Discriminatie
Hoewel transgender personen een kleiner aandeel van de bevolking uitmaken, worden ze vaak geconfronteerd met discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Bijna 1 op de 7 meldingen die het Instituut in 2016 ontving ging over transgenderdiscriminatie (76 meldingen). De meeste meldingen gingen over problematische arbeidsomstandigheden, discriminatie op de werkvloer en discriminatie door verzekeringsmaatschappijen of in de gezondheidszorg.

Nieuwe wet ter aanpassing van de procedure tot geslachtsregistratie
Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in voege die de procedure tot geslachtsregistratie aanpast. Door enkele stappen te doorlopen met de ambtenaar van de burgerlijke stand is het mogelijk om de geslachtsregistratie, de M/V in de geboorteakte en/of de voornaam te veranderen De nieuwe procedure vereist dus geen medische ingrepen of sterilisatie meer en gebeurt op basis van zelfbeschikking zonder dat de mening wordt gevraagd van artsen of psychologen. “Tien jaar geleden, in 2007, maakte een wet het officieel wijzigen van de geslachtsregistratie mogelijk via een eenvoudige administratieve procedure. Met de wet van 25 juni 2017, die op 1 januari 2018 in werking zal treden, wordt een einde gemaakt aan de strenge medische voorwaarden waar transgender personen voordien aan moesten voldoen, voorwaarden die bovendien in strijd waren met de mensenrechten”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Het is dus niet onwaarschijnlijk dat het aantal veranderingen in de geslachtsregistratie volgend jaar zal toenemen. De strenge voorwaarden in de vroegere wetgeving weerhielden veel transgender personen er immers van om hun officieel geslacht in overeenstemming te brengen met hun sociaal geslacht.”

Studie ‘Leven als transgender in België’
In samenwerking met het Transgender Infopunt lanceerde het Instituut begin mei 2017 een grote online-enquête op www.transgenderinbelgium.be. Het onderzoek richtte zich tot iedereen die gendervariant, gender non-binair, genderfluïde, transgender of transseksueel is, of die aan travestie doet, in België woont en 16 jaar of ouder is. De vragen gingen over een brede reeks onderwerpen: ervaringen op het werk, met familie en vrienden, de gezondheidszorg, over welbevinden, je plaats vinden in de samenleving, discriminatie ervaren, gesteund worden, enz. De resultaten van deze enquête worden gepubliceerd in de vernieuwde studie ‘Leven als transgender in België’ die in 2018 uitkomt.

Alle personen die het slachtoffer zijn van discriminatie op grond van geslacht, geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie kunnen gratis en in alle vertrouwelijkheid klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op het nummer 0800/12.800, via e-mail (gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be) of via het meldingsformulier op de website.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. We doen dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.