09 jul 2004 17:00

Transnationale georganiseerde misdaad

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Belgische recht aanpast aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de transnationale georganiseerde misdaad.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Belgische recht aanpast aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de transnationale georganiseerde misdaad.

Het voorontwerp van wet schrapt de verwijzing naar de modus operandi in de definitie van een criminele organisatie in het artikel 324bis van het Strafwetboek. Deze verwijzing voegde een element toe aan de voorwaarden die bepalen dat een georganiseerde groep wordt beschouwd als criminele organisatie. Dit element komt niet in het verdrag voor. Het voorontwerp heft ook het artikel van het Strafwetboek op waarin de passieve deelname aan een criminele organisatie strafbaar wordt gesteld. (Misdrijf van het behoren tot een groep.) (*) ondertekend door België in Palermo op 12 december 2000 (**) 324 ter, §1ste