06 dec 2002 16:00

Transport over zee van militair materiaal

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de lancering van een overheidsopdracht, te gunnen bij onderhandelingsprocedure, betreffende het zeetransport van militair materiaal van 2003 tot 2007, naar de landen waar de Belgische strijdkrachten zullen ingezet worden, alsook het mogelijk transport over land tussen de havens en de opslagplaatsen of bestemmingen in het binnenland.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de lancering van een overheidsopdracht, te gunnen bij onderhandelingsprocedure, betreffende het zeetransport van militair materiaal van 2003 tot 2007, naar de landen waar de Belgische strijdkrachten zullen ingezet worden, alsook het mogelijk transport over land tussen de havens en de opslagplaatsen of bestemmingen in het binnenland.

Teneinde vanaf 2003 de geplande militaire transporten correct en binnen de toebedeelde termijn te kunnen uitvoeren, en meer bepaald om de regeringsbeslissingen te kunnen naleven met betrekking tot de inzet van Belgische militairen in KOSOVO en in de FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), is het noodzakelijk overheidsopdrachten af te sluiten opdat het transport van het materiaal van de betrokken militaire eenheden zou verzekerd zijn.