02 sep 2016 12:53

Transport van een Kroatische schenking voor Malinese leger binnen het kader van de Europese trainingsmissie in Mali

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput toestemming voor het kosteloze transport van een Kroatische schenking aan het Malinese leger met Belgische militaire luchttransportmiddelen, in het kader van de Europese trainingsmissie in Mali. Het transport gebeurt met een eerder geplande bevoorradingsvlucht.

EUTM Mali, waarvan België de leiding op 3 juli 2016 voor een jaar heeft genomen, heeft als taak om het nieuwe Malinese leger te vormen en te trainen zodat ze op een autonome manier het nationale grondgebied en haar inwoners kan verdedigen tegen eender welke dreiging.

In 2014 heeft Kroatië een schenking van overtollige wapens en medisch materiaal voorbereid en is sindsdien op zoek naar een lidstaat om het opnieuw naar Mali te transporteren. Het transport met een Belgisch militair vliegtuig van deze Kroatische schenking kan de zichtbaarheid van het Belgische commando over de EU-trainingsmissie positief verhogen.