31 aug 2013 15:22

Treinongeval Wetteren : communicatie van de blootstellingsstudie aan acrylonitril aan de inwoners

Eerste resultaten blootstellingsstudie Wetteren klaar. Buurtbewoners Wetteren worden deze namiddag geïnformeerd.

Naar aanleiding van het ongeval hebben 243 Wetterenaars deelgenomen aan een onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) naar de eventuele blootstelling aan acrylonitrile. De studie kwam er op vraag van de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx.

Het doel van de studie was de graad van de eventuele blootstelling aan acrylonitril te bepalen bij personen die mogelijk in contact kwamen met deze schadelijke stof uit de beschadigde wagons. Daarvoor werden bloed- en urinestalen afgenomen bij 4 doelgroepen:
1. de bewoners binnen de zone van 250 meter rond de plaats van het ongeluk,
2. de bewoners die in het ziekenhuis werden opgenomen,
3. een representatief aantal geëvacueerde mensen van buiten de 250 meter zone,
4. de hulpverleners die op het terrein actief waren.
Deze zeer gespecialiseerde analyses werden uitgevoerd door 4 Duitse labo’s. De resultaten werden verwacht rond midden oktober.

Dankzij de inspanningen van het WIV-ISP zijn de eerste resultaten vandaag beschikbaar. Meer bepaald de resultaten van de bewoners in de buurt van de plaats van het ongeluk. De resultaten van de hulpverleners worden in de komende weken verwacht.

Deze morgen werden alle deelnemers en hun huisarts geïnformeerd over het resultaat van de analyse van zijn of haar staal. De betrokken huisartsen werden uitgenodigd op een specifieke infosessie.

De deelnemers aan de studie zijn uitgenodigd op een infosessie voor buurtbewoners met de federale minister van volksgezondheid, de burgemeester van Wetteren, een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister van volksgezondheid, en experten van de FOD volksgezondheid en het WIV-ISP. Op deze infosessie zullen de globale resultaten van de analyse voorgesteld worden en zullen de experten antwoorden op de vragen van de buurtbewoners.

De informatiesessie voor de deelnemers aan de studie vindt plaats op 31 augustus om 17u in de grote zaal van het Scheppersinstituut, Cooppallaan 128 in Wetteren. De pers is uitgenodigd om hieraan deel te nemen. We vragen u echter met aandrang om niet tussen te komen tijdens de sessie opdat de buurtbewoners prioritair alle nodige informatie zouden kunnen krijgen. Verder vragen we u ook om geen beelden te maken tijdens de vergadering om de privacy van de deelnemers aan de studie te respecteren. De specialisten zullen na de infosessie ter beschikking zijn van de pers om vragen te beantwoorden.