20 jul 2005 17:00

Trekkende watervogels

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (*).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (*).

Deze overeenkomst is afgesloten in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten opgemaakt in Bonn (1979) (**). Gelet op de geografische reikwijdte ervan betreft dit een van de belangrijkste overeenkomsten die in dit kader werden gesloten. Als grondbeginsel van deze Overeenkomst geldt de aanneming van gecoördineerde maatregelen vanwege de partijen om de bescherming van trekkende soorten watervogels in gunstige instandhoudingstoestanden te handhaven of te herstellen. De prioriteiten die aan deze maatregelen moeten gegeven worden zijn nader bepaald in actieplannen. België moet zijn deel van de verantwoordelijkheden in deze context verzekeren vermits deze Overeenkomst meer dan één miljoen vogels viseert die over het grondgebied trekken en er een rustpauze nemen. Deze overeenkomst werd als gemengd verdrag erkend en vereist dus de goedkeuring van het federaal parlement en van de parlementen van de gefedereerde entiteiten. (*) ondertekend in Den Haag op 15 augustus 1996. (**) dat door België bij wet van 27 april 1990 werd goedgekeurd.