07 nov 2003 16:00

" Tripartite " mijnenjagers

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure met de fabrikant en ontwerper van het systeem van schroefas met variabele spoed, namelijk de firma Wärtsilä-Lips Defence SA, voor het onderhoud van dit systeem op de "Tripartite" mijnenjagers.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure met de fabrikant en ontwerper van het systeem van schroefas met variabele spoed, namelijk de firma Wärtsilä-Lips Defence SA, voor het onderhoud van dit systeem op de "Tripartite" mijnenjagers.

Het systeem van schroefas met variabele spoed maakt deel uit van het voortstuwingssysteem en is onontbeerlijk om te kunnen varen. Het wordt onderworpen aan preventieve onderhoudsbeurten en is regelmatig het voorwerp van correctieve interventies.