15 apr 2005 17:00

Tsoenami

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad kennis van de verlenging met een maand van de zending van het detachement naar Sri Lanka, om er humanitaire hulp te bieden na de natuurramp Tsoenami.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad kennis van de verlenging met een maand van de zending van het detachement naar Sri Lanka, om er humanitaire hulp te bieden na de natuurramp Tsoenami.

In het kader van de internationale humanitaire hulpverlening na de vloedgolf van 26 december 2004 in de Indische oceaan stuurde FOD Defensie een detachement naar Sri Lanka, om er deel te nemen aan de wederopbouw in de regio Wilegama. De Ministerraad ging op 18 februari 2005 akkoord met de zending, die aanvankelijk drie maanden zou duren, maar na evaluatie verlengbaar was met een tweede periode van drie maanden. Om de werken in het gebied op coherente en professionele wijze te beëindigen, volstaat een verlenging met een maand. Het detachement van 65 militairen zal in de week van 9 mei 2005 terugkeren.