26 apr 2019 16:29

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van windturbines met opslagbatterij in de Filippijnen
  • een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van waterdesinfectie-eenheden in Senegal

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.