14 jun 2020 10:55

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag voor exportkrediet goed voor SRI Lanka.

Het gaat om een gift voor een project voor de verkoop van simulatoren voor treinbestuurders in Sri Lanka.

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.