07 jun 2020 10:52

Tussenkomst van Finexpo in zes aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem zes aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • een bijkomende gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van smart cold cabin in Vietnam
  • de intreststabilisatie voor de levering van bussen en wisselstukken in Ghana
  • de intreststabilisatie voor een project voor de herinrichting van wegen in Ghana
  • de intreststabilisatie voor de bouw van een nieuwe vissershaven in Elmina in Ghana
  • twee giften voor technische assistentie in het kader van de levering van bussen voor het openbaar vervoer, wisselstukken en gereedschappen in Ghana

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.