20 jul 2023 18:32

Tussentijds rapport over de voortgang van het project voor de herwaardering van de Jubelparksite

De ministerraad neemt akte van de eerste jaarlijkse rapportage over de voortgang van het project 50/200 betreffende de herwaardering van het Jubelpark.

De minsterraad sprak op 1 april 2022 zijn ambitie uit voor de herwaardering van de Jubelparksite in haar geheel tegen 2030. Een begeleidend cultureel programma moet de site ook herdynamiseren met het oog op de 200ste verjaardag van het Koninkrijk België.

Het eerste tussentijds rapport is opgesteld op basis van alle samenwerkingsprotocollen tussen instellingen, evenals het samenwerkingsakkoord tussen de Regie der Gebouwen en Beliris, de concrete beginselen van het masterplan en de verbintenissen die zijn aangegaan ter ondersteuning van het culturele programma met onder andere de Nationale Loterij.

De ministerraad draagt de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid op om een werkgroep, bestaande uit de leden van de interkabinettenwerkgroep en indien nodig bijkomende technici, samen te roepen teneinde deze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het beheer van vzw Horizon 50/200.