02 jun 2023 17:07

Tussentijds verslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy akte van het tussentijds opvolgingsverslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming.

Op 11 juni 2021 werd het Federaal Plan Gender mainstreaming aangenomen door de ministerraad met het oog op de versterking van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving. Dit plan bevat enerzijds een algemene verbintenis van de regering ten aanzien van gender mainstreaming en de uitvoering van de wet van 12 januari 2007, en anderzijds meer specifieke verbintenissen van de verschillende regeringsleden om de genderdimensie prioritair te integreren in 188 beleidslijnen van de regering.

Het tussentijds verslag gaat over de opvolging van het plan en geeft een beschrijving, een stand van zaken en de vorderingen van het federaal plan gender mainstreaming.

De conclusies van het verslag vatten samen wat de voornaamste positieve ontwikkelingen zijn die gerealiseerd werden binnen de beleidslijnen uit het federaal plan gender mainstreaming en binnen de FOD’s, POD’s, het ministerie van Defensie en de andere administraties die lid zijn van de interdepartementale coördinatiegroep. De conclusies stellen ook de voornaamste moeilijkheden voor die ondervonden werden in het kader van de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau, evenals de initiatieven die door de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ondernomen zullen worden om daar het hoofd aan te bieden.