18 mei 2018 16:39

Twee overheidsopdrachten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de verschillende federale overheidsdiensten.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een opdracht van vier jaar voor de levering van snacks en dranken
  • een opdracht van vier jaar voor de afname van motorbrandstoffen aan pompen door middel van magneetkaarten