24 mrt 2011 10:54

Twee prijzen voor de uitgifte van EMTN-obligaties

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

België ontvangt 2 prijzen voor de uitgifte van EMTN-obligaties.

Het Agentschap van de Schuld heeft een prijs ontvangen voor twee transacties die in de loop van 2010 verricht werden in het kader van het EMTN-programma. Deze prijs werd uitgereikt door mtn-i, een Londens bedrijf gespecialiseerd in dataverstrekking en nieuws over private placement en gestructureerde obligatieleningen. Mtn-i werd opgericht in 2001 en geeft online informatie aan 3.500 abonnees in 48 landen, gaande van Europa, Azië en de Verenigde Staten.

De eerste prijs had betrekking op een gestructureerde transactie van 700 miljoen euro met een looptijd van 20 jaar die op vraag van de investeerder kan verlengd worden van 2030 tot 2040. De prijs werd toegekend voor de originele structuur van deze soevereine obligatielening en voor de omvang van de transactie.

De tweede prijs werd uitgereikt voor een lening van 220 miljoen euro die vervalt in 2052. Met een looptijd van 42 jaar is dit de langste obligatielening die ooit onder een EMTN-programma werd uitgegeven.

De uitgiften onder het EMTN-programma zijn een efficiënt middel om, naast de traditionele obligaties uitgegeven via aanbestedingen of syndicaties, de Staat tegen een voordelige kostprijs financieren. Zij laten eveneens toe om de investeerdersbasis te diversifiëren.

Anne Leclercq, directeur Thesaurie en Kapitaalmarkten bij het Agentschap van de Schuld, zegt in dit verband: “Ik ben zeer tevreden dat wij deze twee prijzen in ontvangst hebben mogen nemen. Zij zijn een erkenning voor het efficiënte schuldbeheer en een bevestiging van de waardering van de investeerders voor de positieve fundamentals van België.”

Volgens Mike Tims, oprichter en CEO van mtn-i en de man die tevens de prijs uitreikte aan het Agentschap van de Schuld, “is de strategische keuze van België om uit te geven onder het EMTN-programma, zeker in deze moeilijke tijden, een adequate manier om via “vanilla” en gestructureerde EMTN-producten de toegang tot de markt te behouden, de investeerdersbasis en de vervaldagen te diversifiëren, en bovendien de financieringskost te verminderen”.

België is één van de 5 soevereine emittenten die van mtn-i een prijs in ontvangst mochten nemen. Deze prijs wordt jaarlijkse uitgereikt onder emittenten en banken uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De andere 4 genomineerde landen waren Spanje, Portugal, Libanon en Finland.

België heeft voor zijn langetermijnschuld van Moody’s een rating van Aa1 en van Standard & Poors AA+.