13 sep 2002 17:00

Tweede beheerscontract afgesloten met de Belgische Technische Coöperatie

Op voorstel van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het tweede beheerscontract goed dat zal worden afgesloten tussen de Federale Staat en de N.V. Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Op voorstel van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het tweede beheerscontract goed dat zal worden afgesloten tussen de Federale Staat en de N.V. Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Het eerste beheerscontract werd afgesloten op 23 april 1999, voor een periode van drie jaar. Het legt de regels en voorwaarden vast waaronder de Belgische Technische Coöperatie haar taken van openbare dienst vervult. Dit contract maakt het mogelijk om een bepaald aantal procedures en richtlijnen te vereenvoudigen en sommige beheersdoelstellingen van de BTC te verduidelijken. De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met het eerste beheerscontract hebben betrekking op de vereenvoudiging van de financiering. Zo zullen de beheerskosten en de kosten van de operaties enerzijds door de BTC (op basis van de projecten in uitvoering) en anderzijds door de Directie-Generaal Internationale Samenwerking (wat de plannen op korte termijn betreft) worden begroot. Deze budgettaire middelen zullen voortaan worden gefinancierd in vier jaarlijkse schijven en worden verantwoord aan de hand van facturen voor « geleverde diensten ». Bovendien werden de bepalingen inzake interne en externe controle verduidelijkt.