28 mrt 2003 16:00

Tweede beheerscontract met A.S.T.R.I.D.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. (*).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. (*).

Dit tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de N.V. A.S.T.R.I.D. neemt de meeste artikelen en bepalingen van het eerste beheerscontract over en brengt er enkele wijzigingen in aan. Ter herinnering: A.S.T.R.I.D. is het gemeenschappelijk radiocommunicatienetwerk voor de Belgische veiligheids- en hulpdiensten, dat via een uiterst snel mobiel netwerk niet alleen de drie politiediensten verbindt (gemeentelijke politie, rijkswacht en gerechtelijke politie) maar ook de brandweerdiensten, de civiele bescherming, de dienst 100, de douane en het Rode Kruis. (*) A.S.T.R.I.D. = naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht door de Federale Investeringsmaatschappij onder de Engelse benaming "all-round, semi-cellular, trunk radiocommunication network with integrated dispatching".