20 okt 2016 13:37

Tweede deel van het programma 2016 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van nieuwe staatsleningen die een gunstig advies hebben gekregen van het Comité Finexpo.

Het gaat om volgende leningen:

  • een ongebonden staatslening voor een bedrag van 8.000.000 euro ten gunste van Madagaskar voor de financiering van een project voor de installatie van drie zonne-energiecentrales met een totale capaciteit van 5MW
  • een ongebonden staatslening voor een bedrag van 6.494.000 euro ten gunste van Guinee voor de financiering van een project voor rurale drinkwatervoorziening in 120 geïsoleerde dorpen

De ministerraad neemt nota van het niet doorgaan van een staatslening voor een bedrag van 4.934.350 euro toegekend aan Vietnam voor de financiering van de levering en installatie van dieselmotoren op locomotieven.

Tot slot neemt de ministerraad ook nota van het programma van de staatsleningen van de vorige jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2016.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.