05 sep 2013 18:12

Tweede protocol voor de amendering van de overeenkomst over de Europese Luchtmachtgroep

De ministerraad gaat akkoord met een voorontwerp van wet voor de instemming met het tweede Protocol ter amendering van de Overeenkomst tussen België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk over de Europese Luchtmachtgroep*.

De Europese Luchtmachtgroep werd opgericht door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in 1998. De luchtmachtgroep is een multilateraal samenwerkingsverband, dat gestationeerd is bij de RAF in High Wycombe in het Verenigd Koninkrijk. Het doel van de groep is om de operationele capaciteiten bij de verschillende luchtmachten van de landen te verbeteren en om zo gemeenschappelijke belangen te behartigen en operaties uit te voeren. Op 16 juni 1999 is in Londen tussen de partijen een eerste protocol voor de amendering van de overeenkomst tot stand gekomen. Hierdoor kunnen landen op uitnodiging tot de overeenkomst toetreden. Zo is België toegetreden tot de overeenkomst en het bijhorend Protocol op 27 februari 2004.

Onlangs werden binnen het Britse Ministerie van Defensie de financiële procedures herzien in functie van de EU-voorschriften, daarom diende het financieel beleid binnen de Europese Luchtmachtgroep te worden herzien. Naar aanleiding hiervan kwam er ook een nieuwe facturering. In de oude situatie werden rekeningen van de RAF in High Wycombe voor de levering van ondersteunende diensten door de Britse autoriteiten, op voorhand betaald. Achteraf werden de kosten teruggevorderd van de overige overeenkomstsluitende landen in overeenstemming met de kostenverdeelsleutel die vastgelegd is in de ELG Overeenkomst.

Voortaan betalen de overeenkomstsluitende landen hun bijdrage aan het gemeenschappelijke budget van de Europese Luchtmachtgroep jaarlijks en op voorhand. De Britse autoriteiten regelen daarop de betalingen aan de RAF in High Wycombe vanuit dit gemeenschappelijke budget. De landen engageren zich er eveneens toe om hun deel van het gemeenschappelijk budget bij het begin van het financiële jaar over te maken.

*12 december 2012.