04 jul 2012 16:47

Tweede vervaldag voorafbetalingen van belastingen

De FOD Financiën deelt mee dat 10 juli 2012 de tweede vervaldag is voor de voorafbetalingen van belastingen.

Vennootschappen kunnen een vermeerdering van 2,5% voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB.

Zelfstandigen kunnen die vermeerdering ook voorkomen door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.

Loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden en renteniers die een belastingsupplement betalen krijgen een korting van 1,25% door storting op rekeningnummer IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB.


De lokale controledienst, de Dienst der voorafbetalingen op het telefoonnummer 0257/640.40 of het Contactcenter op het telefoonnummer 0257/257 57 kunnen meer inlichtingen verschaffen.
Een gedetailleerde brochure is op eenvoudige aanvraag bij de Dienst der voorafbetalingen te verkrijgen en op de internetsite van de FOD Financiën, http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/declaration/prepay.htm vindt men ook alle info.