17 jan 2003 16:00

Tweetaligheidspremie voor de magistraten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed waardoor een premie wordt ingesteld voor de magistraten die het bewijs leveren van de kennis van een andere taal dan die waarin zij het examen van doctor of licentiaat in de rechten aflegden.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed waardoor een premie wordt ingesteld voor de magistraten die het bewijs leveren van de kennis van een andere taal dan die waarin zij het examen van doctor of licentiaat in de rechten aflegden.

De invoering van deze stimulans vervolledigt de reeks maatregelen die reeds genomen werden met het oog op de strijd tegen de chronische onderbezetting van de personeelsformaties, ingevolge de verplichte tweetaligheid die de rechtscolleges te Brussel kenmerkt, en aldus aan de gerechtelijke achterstand te verhelpen die door die situatie verergerde. Ter zelfder tijd zal men de plaatsvervangende rechters in aantal afbouwen. (*) tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek.