02 jun 2023 17:07

Twintigste wedersamenstelling van werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bijdrage van België, onder de vorm van concessionele leningen, aan de twintigste wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA20).

Op 25 november2022 keurde de ministerraad de deelname van België aan de twintigste wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA20) voor een totaalbedrag van 446,56 miljoen euro goed. Om dit akkoord te concretiseren heeft de ministerraad toen zijn goedkeuring verleend aan twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de Belgische bijdrage aan IDA20 in de vorm van giften voor een totaal van 388,54 miljoen euro.

De wet van 7 april creëerde de wettelijke basis voor de Belgische bijdrage onder de vorm van concessionele leningen aan IDA20. De ministerraad keurde daarom nu een derde ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning door België aan IDA van drie concessionele leningen voor een totaalbedrag van 255,97 miljoen euro, met een giftelement van 58,02 miljoen euro. Dit giftelement komt bovenop de hiervoor vermelde bijdrage, waardoor de totale Belgische giftbijdrage op 446,56 miljoen euro wordt gebracht.

De drie renteloze leningen worden toegekend op 50 jaar, met een gratieperiode van 10 jaar. Hun terugbetaling begint dus vanaf 2033.