26 aug 2021 09:10

UBO-register: deadline voor bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging

De deadline van 31 augustus 2021 om de jaarlijkse bevestiging uit te voeren en de nodige bewijsstukken op te laden in het UBO-register nadert met rasse schreden.  

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van het register van de uiteindelijke begunstigden of UBO-register conform de antiwitwasrichtlijn van de Europese Unie. Tot nu heeft 89 % van de entiteiten aan hun verplichtingen voldaan door zich in te schrijven in het UBO-register, hetgeen neerkomt op 692.678 entiteiten.

Tegen 31 augustus 2021 moeten bewijsstukken opgeladen zijn en moet de jaarlijkse bevestiging gebeuren.

De elektronische toepassing met het UBO-register werd uitgebreid met twee functionaliteiten om deze verplichtingen te vergemakkelijken.

Er is de nieuwe module voor mandatarissen waardoor zij een beter overzicht hebben bij het beheer van de registraties van hun cliënten in het UBO-register. De mandatarissen krijgen in het register een lijst van actieve mandaten met   de datum van de laatste jaarlijkse bevestiging en de mogelijkheid om na te gaan of er reeds bewijsstukken opgeladen zijn.

En er is een koppeling gemaakt tussen het UBO-register en het Belgisch Staatsblad, waardoor informatieplichtigen nu eenvoudig kunnen bevestigen dat de informatie die is opgenomen in het Belgisch Staatsblad volstaat om te bewijzen dat de gegevens in het UBO-register nauwkeurig, adequaat en actueel zijn.  Op die manier hoeven er geen documenten opgeladen worden in het UBO-register die reeds beschikbaar zijn in het Staatsblad.

De raadpleging van het UBO-register is gratis voor iedereen. Ten slotte zijn de FAQ op de website ook bijgewerkt met betrekking tot het leidinggevend personeel (voorbeeld 8) en de Stichting Administratiekantoor.