15 apr 2005 17:00

Uitbetaling rust- en overlevingspensioenen

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, nam de Ministerraad kennis van een nota over de uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, nam de Ministerraad kennis van een nota over de uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

De initiatieven die de Ministerraad op 4 februari 2005 had voorzien, om het aantal uitbetalingen aan huis te beperken worden volledig uitgevoerd. Dit betekent dat: - de Dienst Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap de respons op de tweede campagne volledig zal verwerken. Die campagne bestond uit de verzending van 53.971 promotiebrieven naar personen die nog per assignatie een betaling ontvingen. 28.100 personen antwoordden op de campagne. - de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de FOD Sociale Zekerheid een steekproef zullen organiseren onder personen die nog een tegemoetkoming per assignatie ontvangen. De bedoeling is om inzicht te krijgen in de redenen waarom die personen weinig enthousiast zijn, om naar een betaling op rekening over te schakelen. Om te oordelen over de haalbaarheid van eventuele verdere aanpassingen aan de reglementering, zullen de RVP en de FOD Sociale Zekerheid een studie hierover aan de werkgroep beleidscoördinatie voorleggen. Men zal ook de budgettaire impact van de maatregelen analyseren. Daarna zal men aan de Ministerraad opnieuw verslag van de resultaten en de budgettaire implicaties uitbrengen, zodat men de reglementering indien nodig kan wijzigen. Tot zolang behoudt de politie de verhoogde waakzaamheid.