05 dec 2003 16:00

Uitbetaling van pensioenen en tegemoetkomingen via bankrekening

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, nam de Ministerraad akte van de nota rond de uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap via postassignatie. Bij deze nota zijn ook de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, en mevrouw Isabelle Simonis, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap betrokken.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, nam de Ministerraad akte van de nota rond de uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap via postassignatie. Bij deze nota zijn ook de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, en mevrouw Isabelle Simonis, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap betrokken.

Het is de bedoeling om op een structurele manier te verhelpen aan het veiligheidsprobleem bij de uitbetaling van pensioenen en tegemoetkomingen, door het aantal uitbetalingen aan huis via postassignatie op een systematische manier terug te schroeven, zonder te raken aan de sociale rol van de postbode. De betaling per postassignatie wordt de uitzondering. Zij zal enkel op uitdrukkelijk verzoek worden verdergezet. De betrokken instellingen moeten eveneens initiatieven nemen inzake interne werking, procedures en informaticatoepassingen, opdat ten laatste eind maart 2004 alle gepensioneerden en gehandicapten van de nieuwe standaard (betaling op rekening) voor de uitbetaling van pensioenen en tegemoetkomingen kunnen genieten. Door alle betrokken instellingen moet tegen eind maart 2004 een sensibiliseringscampagne opgezet worden naar de betrokken doelgroepen. Deze campagne zal ondersteund worden door De Post en de BVB (Belgische Vereniging van Banken). Deze maatregelen zullen het voorwerp uitmaken van een beslissing op de eerste Ministerraad van 2004.