09 jul 2004 17:00

Uitbetaling van rust- en overlevingspensioenen

De Ministerraad heeft akte genomen van een nota over de uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (*).

De Ministerraad heeft akte genomen van een nota over de uitbetaling aan huis van de rust- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (*).

Om structureel het probleem van de veiligheid van de postbodes en postkantoren op te lossen, dient men de inspanningen verder te zetten, die voorzien zijn om het aantal betalingen aan huis te verminderen, zonder aan de sociale rol van de postbode te raken. De Rijksdienst voor pensioenen (RVP) zal in het laatste trimester van 2004 de sensibiliseringscampagne herhalen, waarin men uitdrukkelijk de doelgroep zal aanspreken van gepensioneerden en gerechtigden op een inkomensgarantie-uitkering, die nog steeds per assignatie worden betaald. De Dienst Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap blijft de versterking inzetten van 8 werknemers (voltijdse equivalenten), die tegen september 2004 alle gerechtigden op een uitkering zullen aanschrijven, die nog per assignatie worden betaald. Ze zullen eveneens ingezet worden om de reacties te verwerken en om aan de herhaling van de campagne naar de relevante doelgroep begin 2005 deel te nemen. De verhoogde politiewaakzaamheid wordt verder gezet tot de Ministerraad kennis heeft genomen van de volgende evaluatie van de resultaten, die voor eind 2004 is gepland. De werkgroep beleidscoördinatie zet vanaf eind augustus de tweemaandelijkse evaluatie van de middelen voort. Hij zal ook navraag doen bij de Belgische Vereniging van Banken waarom de financiële instellingen weigeren sommige aanvragen op de rekening te betalen. Daarnaast zal de werkgroep eind 2004 een nieuwe evaluatie van de geboekte resultaten maken.