04 apr 2003 17:00

Uitbreiding Congressenpaleis

De Ministerraad machtigde mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschapsbeleid, het Protocolakkoord met betrekking tot de renovatie en de uitbreiding van het Congressenpaleis te ratificeren en te ondertekenen.

De Ministerraad machtigde mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschapsbeleid, het Protocolakkoord met betrekking tot de renovatie en de uitbreiding van het Congressenpaleis te ratificeren en te ondertekenen.

Het globale budget dat nodig is voor de eerste fase van de renovatie- en uitbreidingswerken bedraagt 31.234.584,12 EUR. (*) conform het samenwerkingsakkoord van 15/9/1993 en zijn Bijakten, tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.