25 jan 2021 11:00

Uitbreiding fietsnetwerk in Brussel: studies gestart

Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, lanceert de een haalbaarheidsstudie voor 3 potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te breiden. Er wordt gestreefd om de studies begin 2022 rond te krijgen.

Om te zorgen dat fietsers en andere actieve weggebruikers zich vlot en veilig doorheen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen verplaatsen, wordt het fiets-GEN, een gewestelijk expresnet voor fietsers, uitgebouwd.

Cyclostrades zijn vlakke, brede paden, met zo weinig mogellijk onderbrekingen, waar het aangenaam fietsen en wandelen is. Het netwerk zal aansluiten op de andere gewestelijke  fietssnelwegen om de continuïteit te verzekeren.

De haalbaarheidsstudie onderzoekt de mogelijke trajecten voor toekomstige cyclostrades in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2012 werden de eerste lijnen al uitgezet door studiebureau Tridee. Hun studie toonde aan dat de beste locaties voor de cyclostrades te vinden zijn naast spoorwegen en kanalen, en in valleien. Dit resulteerde in een plan met 15 prioritaire lijnen, de eerste potloodtekeningen voor het fiets-GEN. De haalbaarheidsstudie zal deze schets nu omzetten in een uitvoerbaar tracé door de verschillende scenario’s te analyseren op vlak van budget, technische uitdagingen, fietstijden...

Concreet worden er, onderdelen van, 3 routes bestudeerd: Dilbeek-Brussel, Leuven-Brussel en Anderlecht-Brussel-Noord. Voor de eerste wordt gekeken naar een traject langs spoorlijn L50 tussen het Boudewijnpark in Jette en de Bockstaellaan. De route Leuven-Brussel zou langs spoorlijn L36 kunnen lopen tussen de Haachtse steenweg in Haren en het station van Schaarbeek. En de derde route situeert zich in Anderlecht langs spoorlijn L28 tussen metrostation Jacques Brel en het oud station van Kuregem.

De studieopdracht werd in januari 2021 toevertrouwd aan het gespecialiseerd ontwerpbureau Omgeving, in samenwerking met Mint, ABO en D+A. Hun voorgesteld stappenplan en methodologie laat toe om samen met alle betrokken partijen zoals Beliris, Brussel Mobiliteit, MIVB, Leefmilieu Brussel, Infrabel en de gemeentes, een goed onderbouwde keuze te maken. De studie zal de basis vormen voor verdere projectstudies en realisaties.