21 apr 2023 18:05

Uitbreiding Interministeriële Conferentie Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met de toevoeging van de thematiek Digitaal in de Interministeriële Conferentie (IMC) Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie.

De digitale transformatie van onze samenleving stelt ons niet alleen voor opportuniteiten maar ook voor risico’s en uitdagingen. Zo wordt België geconfronteerd met een belangrijke institutionele uitdaging. Door het transversale karakter van digitalisering als beleidsmaterie en de complexe institutionele architectuur van ons land, is er namelijk nood aan een coherente, overzichtelijke en convergerende digitale governance.

Daarom wordt voorgesteld een interministeriële conferentie te belasten met de thematiek Digitaal.  Deze IMC kan dienen als overlegorgaan voor de voorbereiding van de nationale rapporten (DESI, de nationale strategische roadmap…) en van interfederale beleidsprioriteiten (bv. inzake digital skills, artificiële intelligentie, interoperabiliteit, e-government tools...). Op die manier kan de nodige afstemming tussen de verschillende bestuursniveaus worden gegarandeerd om de coördinatie van het digitaal beleid te verzekeren.

De thematiek Digitaal zal geïntegreerd worden binnen de bestaande IMC Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie. Gezien het transversale karakter van het digitale beleid moeten de werkzaamheden ook afgestemd worden met andere bestaande interministeriële conferenties alsook binnen de nieuwe IMC Mobiliteit, Infrastructuur, Telecommunicatie en Digitaal. De IMC Digitaal komt minstens twee keer per jaar samen en wordt voorgezeten door het regeringslid (federaal of deelstatelijk) dat de digitale agenda in zijn/haar portefeuille heeft.

Tot slot neemt de ministerraad eveneens kennis van de verklaring « #SmartNation 2030, voor een inclusief, convergent en ambitieus België - 10 ambities voor 10 unicorns in 2030 ».