01 dec 2023 16:15

Uitbreiding maatregelen voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de uitbreiding van ondersteunende maatregelen voor de opvang en ondersteuning van asielzoekers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De groeiende instroom van asielzoekers in België zet de capaciteit van Fedasil om hen huisvesting en sociaal-medische ondersteuning te bieden sterk onder druk. Het agentschap sloot daarom in december 2022 een opvangconventie met de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst (SPRB) voor de cofinanciering van humanitaire hulp georganiseerd door het Brussels Gewest. Er werd voorzien in een federale financiering voor 1.200 humanitaire plaatsen en een beslissing van de ministerraad van 16 juni 2023 verhoogde dat aantal verder tot 1.500.

Desondanks volstaat het aantal plaatsen niet om iedereen op te vangen die wacht op een plaats in het Fedasil-netwerk. Om de situatie het hoofd te bieden worden de volgende maatregelen genomen:

  • de uitbreiding van de capaciteit van de overeenkomst met het de SPRB voor 500 bufferplaatsen en de aanvullende jaarlijkse financiering van Fedasil voor deze plaatsen zolang de overeenkomst van kracht is, voor een totaal van 2.000 plaatsen