21 jan 2019 12:40

Uitbreiding metronet in Brussel - Geoptimaliseerde plannen voor een kwaliteitsproject

In het kader van de creatie van de toekomstige metrolijn 3 tussen de stations Bordet en Albert, heeft Beliris de plannen van verschillende stations op het tracé tussen het Noordstation en het station Bordet geoptimaliseerd. De aanpassing van deze plannen gebeurde naar aanleiding van diverse aanvragen van de buurtbewoners, de gemeentes en het Gewest.


Met dit doel heeft Beliris de algemene vergunning voor de uitbreiding van de metro opnieuw ingediend, waardoor de burgers over de meest recente plannen zullen kunnen beschikken tijdens de effectenstudie die de impact van het project zal evalueren. Deze analyse, die in 2019 na het openbaar onderzoek zou moeten beginnen, evalueert het project op vlak van volgende aspecten: mobiliteit, stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening, onroerend en archeologisch erfgoed, sociaal en economisch vlak, omgevingstrillingen en -geluiden, bodem en water, energie, luchtkwaliteit, microklimaat, afval, en impact op de mens.

De toekomstige metrolijn 3 zal in een eerste termijn Albert verbinden met het Noordstation door de bestaande pre-metrolijn om te vormen tot metro. In tweede instantie zal er een nieuwe tunnel gegraven worden tussen het Noordstation en Bordet, zodat er een nieuwe snelle verbinding geboden kan worden naar het noorden van het Gewest.


DE PLANNEN VAN 3 VERANDERDE STATIONS
Voor het toekomstige station Riga wil het project meer in harmonie zijn met de wijk: het uitzicht vanaf het plein behouden, meer respect voor de bestaande beplanting en, na afloop van de werken, een Riga Square die architecturaal zo dicht mogelijk aanleunt bij zijn huidige staat. Het project behoudt zo de oorspronkelijke symmetrie ontworpen door Octave Houssa. Er werden al verschillende contacten gelegd met het buurtbewonerscomité Helm3tro en begin 2019 zal er een presentatie plaatsvinden voor al zijn leden.

De omvang van het toekomstige station Vrede werd ingeperkt om de kosten en efficiëntie te optimaliseren, met behoud van dezelfde comfort- en kwaliteitsnormen.

De architectuur van het toekomstige station Verboekhoven werd eveneens geoptimaliseerd om, op verzoek van de gemeente Schaarbeek, een ruimte van openbaar belang boven het toekomstige station te kunnen bouwen. De tunnel onder de spoorlijnen zal niet worden gerealiseerd omdat de NMBS en Infrabel beslist hebben om hier op korte of middenlange termijn geen GEN-halte te creëren. De ingenieurs behouden echter wel de mogelijkheid om dit in de toekomst te bouwen.

DE KWALITEIT VAN HET PROJECT UITBOUWEN

Gedurende de voorbije maanden hebben de teams ook gewerkt aan de kwaliteit van het project: een programma uitwerken om de hinder van de werken te beperken op basis van een internationale benchmark, nadenken over het beste/een beter aanbod en beschikbaarheid van de stations voor personen met beperkte mobiliteit, een werfcoördinatie opstellen binnen een zone rond de stations, plannen uitwerken voor de communicatie en begeleiding van de buurtbewoners…


DE EFFECTENSTUDIE VOOR AANSLUITING NOORDSTATION LOOPT
Momenteel loopt de effectenstudie voor de verbinding tussen de nieuwe en de bestaande tunnel onder het Noordstation. Zodra de aanbevelingen van de studie overgemaakt zijn aan de diensten van Beliris, zullen de plannen aangepast worden en zal er een openbaar onderzoek plaatsvinden in de loop van 2019.


CONTACT
De buurtbewoners mogen altijd contact opnemen met de teams van Beliris, die klaarstaan om naar hen te luisteren en te antwoorden op hun vragen, ofwel per telefoon op het nummer 0800 11 299, ofwel per mail via info.beliris@mobilit.fgov.be.


VLOT DOOR DE STAD

Blijf op de hoogte via 
WWW.METRO3.BE