23 mrt 2024 12:54

Uitbreiding overheidsopdracht elektronische identiteitskaarten met elektronische handtekeningen en zegels op afstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel bijkomende prestaties inzake elektronische handtekeningen en zegels op afstand goed.

De EU-verordening eIDAS voorziet dat elke lidstaat verplicht is om uiterlijk binnen de 24 maanden na de inwerkingtreding van de verordening (voorzien in de loop van 2024), een Europees Digital Identity Wallet ter beschikking te stellen. Deze portefeuille zal de vorm aannemen van een beveiligde applicatie die op een smartphone kan worden gebruikt, en omvat diensten inzake identificatie, het opslaan en delen van certificaten en het aanmaken van gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels.

In België zal deze wallet de vorm aannemen van de beveiligde app "MyGov.be", die door de FOD Beleid en Ondersteuning en de FOD Binnenlandse Zaken uitgewerkt wordt. MyGov.be, de elektronische portefeuille, is een applicatie waarmee burgers identificatiegegevens en officiële documenten in digitaal formaat kunnen opslaan en beheren, "my eBox"-berichten kunnen ontvangen en toegang hebben tot een elektronisch loket om documenten of attesten te verkrijgen. De prestaties voor de uitvoering van twee essentiële onderdelen ervan, namelijk elektronische handtekeningen en zegels op afstand, worden toegevoegd aan een bestaande overheidsopdracht voor de productie, personalisatie, initialisatie en distributie van elektronische identiteitskaarten, aanverwante kaarten en andere documenten en de levering van certificatiediensten.