13 sep 2002 17:00

Uitbreiding van de afgebakende zone voor de regenval van oktober en november 2000

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van wijziging van koninklijk besluit goed, waarbij de schade, veroorzaakt door de overvloedige regenval van oktober en november 2000, als landbouwramp wordt beschouwd.

Op voorstel van Mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van wijziging van koninklijk besluit goed, waarbij de schade, veroorzaakt door de overvloedige regenval van oktober en november 2000, als landbouwramp wordt beschouwd.

Het ontwerp voegt de gemeenten Celles, Pecq, Péruwelz en Rumes in de provincie Henegouwen, evenals de gemeente Oostkamp in de Provincie West-Vlaanderen, toe aan de geteisterde zone. Ter herinnering, de Ministerraad keurde op 21 december 2001 (*) een koninklijk besluit goed waarbij de schade, veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een landbouwramp wordt beschouwd. Daardoor wordt de geografische omvang van deze ramp afgebakend en de schadeloosstelling van de schade vastgesteld. Een aantal gemeenten, die aan de rand van de afgebakende zone zijn gelegen hebben een uitbreiding van deze zone gevraagd. Het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) gaf een gunstig advies hieromtrent. (*) zie persbericht nr. 43.