28 jun 2021 18:32

Uitbreiding van de perimeter en extra budget voor het ambitieuze restauratieproject van het Koninklijk Conservatorium van Brussel

Goed nieuws voor het Koninklijk Conservatorium van Brussel! De restauratie van dit historische complex krijgt extra budget en een uitbreiding van het projectgebied. Het project werd in 2018 gelanceerd door Beliris, de publieke bouwheer voor Brussel, en SA Conservatoire. De architectuurwedstrijd werd gewonnen door de tijdelijke vennootschap ORIGIN-A2RC ARCHITECTS-FVWW. Het doel is ambitieus: het potentieel van dit complex met een hoge erfgoedwaarde ontwikkelen en tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van de gebruikers ervan. Nu worden ook de twee huizen van het Conservatorium aan het Zavelplein opgenomen in het restauratieproject. Bovendien zal Beliris nog eens 15 miljoen euro in de oorspronkelijke begroting injecteren.

“De restauratie van het Conservatorium van Brussel beantwoordt aan een dubbele eis: deze erfgoedparel in zijn oude luister herstellen met respect voor de oorspronkelijke architectuur en het potentieel ervan op het gebied van akoestiek en functionaliteit ontwikkelen", benadrukt Karine Lalieux, Minister bevoegd voor Beliris. “Het Koninklijk Conservatorium van Brussel wacht al heel lang op een gedegen renovatie. Ik ben verheugd dat de extra 15 miljoen euro die door Beliris in het project werd gestoken, dit werk nu mogelijk maakt."

Het restauratieproject wordt uitgebreid met de twee huizen van het Conservatorium aan de Kleine Zavel, ter beschikking gesteld door Staatssecretaris Mathieu Michel, verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen.

Sinds 2018 is het project sterk geëvolueerd. De nieuwe volumes zijn zo ontworpen dat ze, met respect voor het erfgoed, passen in het stedelijk weefsel rond het Conservatorium. Geen enkele uitbreiding zal zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, noch vanaf de Wolstraat, noch vanaf de Regentstraat. De nieuwe volumes worden harmonieus geïntegreerd in de bestaande gebouwen met behoud van het unieke karakter van het binnenste blok van de site.

Een eerste reeks proeven werd uitgevoerd en verschafte een beter inzicht in de bestaande gebouwen. De stratigrafische en chromatische studies zullen het mogelijk maken het kleurenpalet in de grote concertzaal te herstellen.

De studies werden op een evolutieve en gecoördineerde manier uitgevoerd, zowel met de gebruikers als met de bouwheer, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML), urban.brussels en de Brusselse overheid. Het project, onder leiding van ORIGIN-A2RC-FVWW, voorziet in een omvangrijke herinrichting van de binnenruimten en omvat de inrichting van 40 kleine klaslokalen, 8 grote klaslokalen, 4 masterclasses, de inrichting van een concertzaal voor kamermuziek, een nieuwe repetitiezaal die plaats biedt aan een symfonisch orkest, opslag- en overlegruimten voor de prestigieuze bibliotheekcollecties, administratieve en technische ruimten voor de twee conservatoria die op de site gehuisvest zijn (CRB & KCB), de restauratie van de grote concertzaal en verschillende ingrepen voor het comfort van de musici (kleedkamers, gastenverblijf voor residenten) en het publiek (foyer, toegankelijkheid...). De circulatie tussen de verschillende infrastructuren van de site zal worden verbeterd om de studenten de kans te geven in de beste omstandigheden te leren.

De voorbereiding van het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, de zogenaamde ‘unieke vergunning’, in het kader van een vergunning met betrekking tot een beschermd erfgoed en het opstellen van de overheidsopdracht voor de werken zijn de volgende stappen voor de start van de werkzaamheden, die naar verwachting 3 jaar zullen duren. Het Cavaillé-coll orgel zal volgend voorjaar worden gedemonteerd voor restauratie.

De restauratie van de site is resoluut toekomstgericht en biedt Brussel een cultureel en educatief centrum van hoge kwaliteit, zowel wat de functies als de akoestiek betreft.