10 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Uitbreiding van de personeelsformatie van griffiers en klerk-griffiers
van de vredegerechten